Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Stypendia dla studentów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.  Stypendium socjalnego;
2.  Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4.  Zapomogi.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2016r. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Czytaj więcej...

Stypendia dla doktorantów ATH semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.    Stypendium socjalnego
2.    Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
3.    Stypendium dla najlepszych doktorantów
4.    Zapomogi
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2016r.

Czytaj więcej...

Stypendia dla studentów ATH na semestr letni roku akademickiego 2015/2016


Uwaga: Od roku akademickiego 2015/2016 uległ zmianie termin składania wniosków
o przyznanie stypendiów!
 
W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej student może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.  stypendium socjalnego;
2.  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3.  stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy wyłącznie studentów rozpoczynających pierwszy i drugi rok studiów II stopnia od semestru letniego);
4.  zapomogi.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 marca 2016r.
Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w terminie późniejszym.

Czytaj więcej...

Stypendia dla doktorantów ATH na semestr letni roku akademickiego 2015/2016

Uwaga: Od roku akademickiego 2015/2016 uległ zmianie termin składania wniosków
o przyznanie stypendiów!
 
W Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
1. stypendium socjalnego;
2. zapomogi;
3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016, zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 marca 2016r.
Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w terminie późniejszym.

Czytaj więcej...

Niepełnosprawni na rynku pracy

Szanowni Państwo, w dniu 6 listopada 2015 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi oraz Fundacja Łódź Akademicka organizują na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej konferencję pn. „Niepełnosprawni na rynku pracy”. To już druga edycja konferencji, która w pierwszej odsłonie cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz uzyskała wysokie recenzje uczestników.
Czytaj więcej...

Stypendia dla doktorantów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. zapomogi,
  3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
  4. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów (dotyczy roku akademickiego 2015/2016) od miesiąca października 2015 r., zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października 2015 r.

Czytaj więcej...

Stypendia dla studentów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

Stypendia dla studentów ATH - semestr zimowy roku akademickiego 2015/2016

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  4. zapomogi.

Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów (dotyczy roku akademickiego 2015/2016) od miesiąca października 2015r., zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 października  2015 roku.

Czytaj więcej...
28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >