Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

Rekrutacja na studia wyższe - rok akademicki 2017/2018
WBMiI: mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i inżynieria produkcji, automatyka i robotyka, informatyka
WIMBiŚ: inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, włókiennictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia
WHS: filologia (angielska, słowiańska, hiszpańska), filologia polska, pedagogika
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne
Koła Naukowe
Wydział Budowy Maszyn i Informatyki
 1. Koło Naukowe Podstaw Konstrukcji Maszyn - opiekun dr hab. inż. Józef Drewniak, prof. ATH
 2. Koło Naukowo-Techniczne "ZDERZAK" - opiekun dr inż. Krzysztof Parczewski
 3. Koło Naukowe Studentów Informatyki, Zarządzania i Inżynierii Produkcji "Trybik" - opiekun dr inż. Sławomir Herma
 4. Koło Naukowe Grafiki Inżynierskiej CAD oraz MES - opiekun dr inż. Ireneusz Wróbel
  www.ath.bielsko.pl/~cad
 5. Koło Naukowe Informatyki "Reset" - opiekun dr inż. Szymon Tengler
  www.reset.ath.bielsko.pl
 6. Koło Naukowe "Inżynier na miarę XXI wieku" - opiekun dr inż. Jacek Rysiński
  www.inzynier.ath.eu
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska
 1. Koło Naukowe Inżynierów Środowiska - opiekun dr inż. Lucyna Przywara
 2. Studenckie Koło Hydrologów - opiekun mgr inż. Ewa Suchanek
  www.skh.ath.bielsko.pl
 3. Studenckie Koło Fotowoltaików – opiekun dr hab. Jan Cebula, prof. ATH
 4. Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego "BUDONIERZY" - opiekun dr inż. Wacław Brachaczek
 5. Studenckie Koło Naukowe Inżynierów Materiałówych "pol-IM-er" -      opiekun dr inż. Beata Fryczkowska
 
Wydział Zarządzania i Transportu
 1. Koło Naukowe Logistyki i Jakości "QUALLOG" - opiekun dr inż. Grzegorz Biesok
  http://www.knlj.ath.bielsko.pl/
 2. Koło Naukowe "Młody Menedżer" - opiekun dr inż. Zbigniew Zontek
  http://www.mm.ath.bielsko.pl/
 3. Koło Naukowe Socjologów - opiekun dr hab. Ireneusz Jeziorski, prof. ATH,      dr Marcin Korzewski
  http://www.socjologia.ath.bielsko.pl/index1.php?pom=6
 4. Koło Naukowe Turystyki - opiekun dr inż. Ewa Lipianin-Zontek
 5. Koło Naukowe Kierunku Transport "TIR" - opiekun dr hab inż. Krzysztof Brzozowski, prof ATH
  http://www.transport.ath.eu
 6. Koło Naukowe TEST - opiekun mgr inż. Paweł Nowak
 7. Koło Naukowe Content 3.0 - opiekun dr Aneta Bąk http://content30.ath.bielsko.pl/
Wydział Humanistyczno-Społeczny
 1. Koło Naukowe Slawistów - opiekun dr Agata Ostrowska-Knapik
  www.slawistyka.ath.bielsko.pl
 2. Koło Naukowe Polonistów - opiekun dr Tomasz Bielak
 3. Koło Naukowe Hispanistów – opiekun mgr Agnieszka Palion-Musioł
 4. Koło Naukowe Pracowników Naukowych i Studentów „Forum Pedagogiczne”
 5. Wydziałowe Koło Naukowe Regionalistów - opiekun dr Tomasz Markiewka
 6. Studenckie Koło Naukowe Rusycystów – opiekun dr Marcin Ziomek
 7. Koło Fotograficzne FOCUS – opiekun dr hab. Ernest Zawada, prof. ATH
 8. Studenckie Koło Naukowe Anglistów "PHEELING" - opiekun dr Anita Jarczok
 9. Wydziałowe Studenckie Koło Naukowe "Horyzont" - opiekun dr Maciej Kalarus
 10. Studenckie Koło Naukowe Językoznawstwa Kognitywnego i Kontrastywnego polsko-angielskiego/angielsko-polskiego opiekun dr hab. Dorota Chłopek
 11. Studenckie Koło Naukowo-Teatralne "KurtynA" - opiekun dr hab. Carlos Fernando Dimeo Alvarez, prof. ATH
 12. Koło Naukowe Studenckie Biuro Tłumaczeń - opiekun dr Damian Podleśny
Wydział Nauk o Zdrowiu
 1. Koło Naukowe Studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego „Defibrylator” - opiekun mgr Beata Krawczyk
  http://wnoz.ath.bielsko.pl/?page_id=2700
26 lipiec 2017
Stypendia dla studentów ATH semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

Student może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.  Stypendium socjalnego;
2.  Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3.  Stypendium rektora dla najlepszych studentów;
4.  Zapomogi.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zainteresowani studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2017r. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Czytaj dalej >
26 lipiec 2017
Stypendia dla doktorantów ATH semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018

Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
1.  Stypendium socjalnego;
2.  Zapomogi;
3.  Stypendium dla najlepszych doktorantów;
4.  Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych.
 
Aby uzyskać możliwość otrzymania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018 zainteresowani doktoranci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 października 2017r. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc. Złożenie wniosku do ostatniego dnia miesiąca włącznie spowoduje wypłacenie stypendium od miesiąca, w którym wniosek został złożony, a w przeciwnym razie od miesiąca następnego, bez wyrównania za poprzedni miesiąc.

Czytaj dalej >
27 marzec 2017
Konkurs dla studentów "Najlepsi z najlepszych! 2.0"
Szanowni Państwo 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czytaj dalej >