Akademia Techniczno-Humanistyczna

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ath.bielsko.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska), filologia polska, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne

Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj więcej...

Kierunki studiów

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej prowadzi kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz drugiego  stopnia.

Studia pierwszego stopnia -  forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia.
          Kwalifikacje pierwszego stopnia - efekt kształcenia na studiach pierwszego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Studia drugiego stopnia - forma kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończąca się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia;
          Kwalifikacje drugiego stopnia - efekt kształcenia na studiach drugiego stopnia, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego określonego kierunku studiów i profilu kształcenia, potwierdzony odpowiednim dyplomem.

Jednolite studia magisterskie - stanowią formę kształcenia, w której podstawę rekrutacji stanowi świadectwo dojrzałości. Nie są podzielone na stopnie, trwają 10 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu magistra. 


Wykaz kierunków kształcenia

Kierunek studiów
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
automatyka i robotyka
I stopnia 
 
I stopnia
 
informatyka
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
 informatyka, specjalność: Computer Science - studia  prowadzone w języku angielskim
 
II stopnia
 
II stopnia
mechanika i budowa maszyn
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
zarządzanie
 i inżynieria produkcji
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
mechatronika
 
II stopnia
 
II stopnia
eksploatacja pojazdów
I stopnia  
I stopnia
 
budownictwo
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
inżynieria środowiska
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
inżynieria materiałowa
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
ochrona środowiska
I stopnia
 
I stopnia
 
gospodarka o obiegu zamkniętym
I stopnia
 
I stopnia
 
analityka i komunikacja
 w biznesie
I stopnia
 
I stopnia
 
socjologia
I stopnia
 
 
 
transport
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
zarządzanie
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
zarządzanie / specialization:  International Business - studia prowadzone w języku angielskim
 
II stopnia
 
 
filologia, specjalności:
   
 
 
- filologia angielska
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
- filologia hiszpańska
I stopnia
II stopnia
I stopnia
 
filologia polska
I stopnia
II stopnia
 
 
pedagogika
I stopnia
II stopnia
I stopnia
II stopnia
pedagogika przedszkolna
 i wczesnoszkolna
jednolite studia magisterskie
 
jednolite studia magisterskie
 
pielęgniarstwo
I stopnia
II stopnia
 
II stopnia
ratownictwo medyczne
I stopnia
 
I stopnia
 
zdrowie publiczne
 
II stopnia
 
II stopnia

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia można znaleźć tutaj =>

 

 

Uchwały Senatu ATH

Uchwała Nr 1602/03/VII/2021 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Regulamin obowiązuje od 1 października 2021 roku

Pobierz plik / Uchwała nr 1602

Uchwała Nr 1509/02/VI/2020 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 25 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Uchwała nr 1509
 
Uchwała Nr 1472/09VI/2019 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 6 września 2019 roku
w sprawie dostosowania organizacji potwierdzania efektów uczenia się do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Pobierz plik / Uchwała nr 1472.pdf
 
Uchwała Nr 1407/04/VI/2019 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 26 kwietnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
Pobierz plik / Uchwała nr 1407.pdf
 
Uchwała Nr 1162/05/V/2016 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 24 maja 2016 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 1025/09/V/2015 Senatu ATH z dnia 12 września 2014 roku w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat - dotyczy studentów przyjętych na studia przed dniem 1 października 2018 roku oraz w roku akademickim 2018/2019
Pobierz plik / Uchwała nr 1162.pdf

Uchwała Nr 1025/09/V/2014 z dnia 12 września 2014 roku
w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat  - dotyczy studentów przyjętych na studia przed dniem 1 października 2018 roku oraz w roku akademickim 2018/2019
Pobierz plik /
Uchwala-1025.pdf

Akty prawne

Ustawa

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - tekst jednolity (Dz.U.2021.478) 
 
Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1669) 

Elektroniczna Legitymacja Studencka

 • Zasady organizacji systemu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej i Elektronicznej Legitymacji Doktoranta
  Zarządzenie nr 1011/2015/2016 Rektora ATH z dnia 15 kwietnia 2016 roku 
  Pobierz plik / Zarządzenie-nr-1011.pdf

 • Wniosek o wymianę Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  druk DNiSS ELS-01  
  Pobierz plik / Druk-ELS-01

 • Wniosek o wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  druk DNiSS ELS-03
  Pobierz plik / Druk-ELS-03


 • Opłaty:
  - Opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej 22 zł;
  - Za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału
  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2021, poz. 661);

Ważne informacje w sprawie świadczeń

Czytaj więcej...

Studia doktoranckie


Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
na Wydziale Budowy Maszyn i Informatyki prowadzi kształcenie
na studiach stacjonarnych trzeciego stopnia (doktoranckich)
w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinach:

 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Inżynieria produkcji

Szczegółowe informacje odnośnie  rekrutacji na studia stacjonarne III stopnia dostępne są tutaj =>

Szczegółowe informacje odnośnie studiów stacjonarnych III stopnia dostępne są tutaj =>Kontakt - studia III stopnia

Dziekanat Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki
ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Budynek L, I piętro
tel.: 033 82 79 204, 033 82 79 224
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin studiów doktoranckich

Regulamin studiów doktoranckich
w Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

obowiązuje od 1 października 2015 roku
Pobierz plik / Regulamin studiów doktoranckich.pdfRegulamin studiów wyższych Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Białej

obowiązuje do 30 września 2015 roku
Pobierz plik / Regulamin_studiów_doktoranckich.pdf

Opłaty za studia

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia - rok akademicki 2022/2023:

 • Zarządzenie Nr 1649/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1644/2021/2022 z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
  Pobierz plik / Zarządzenie-1649.pdf

 • Zarządzenie Nr 1644/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 23 maja 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
  Pobierz plik / Zarządzenie-1644.pdf

 • Zarządzenie Nr 1626/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2022/2023
  Pobierz plik / Zarządzenie-1626.pdf

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia - rok akademicki 2021/2022:

 • Zarządzenie Nr 1535/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022
  Pobierz plik / Zarządzenie-1535.pdf
   
 • Zarządzenie Nr 1534/2020/2021 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022
  Pobierz plik / Zarządzenie-1534.pdf

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia - rok akademicki 2020/2021:

 • Zarządzenie Nr 1420/2019/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2020/2021
  Pobierz plik / Zarządzenie-1420.pdf
   
 • Zarządzenie Nr 1421/2019/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia, wnoszonych przez cudzoziemców rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2020/2021
  Pobierz plik / Zarządzenie-1421.pdf

 

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia - rok akademicki 2019/2020:

 • Zarządzenie Nr 1296/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 1292/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach pierwszego stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach drugiego stopnia dla studentów rozpoczynających kształcenie w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w roku akademickim 2019/2020
  Pobierz plik / Zarządzenie-1296.pdf
   
 • Zarządzenie Nr 1120/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 maja 2017 roku w sprawie wysokości opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia oraz opłat za usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej od roku akademickiego 2017/2018
  Pobierz plik / Zarządzenie-1120.pdf

 

Wysokości opłat  za wydanie legitymacji studenckiej, indeksu, dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy:
 • Zarządzenie Nr 1259/2018/2019 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 13 listopada 2018 roku
  w sprawie wysokości opłaty za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej
  Pobierz plik / Zarządzenie-1259.pdf

 • Zarządzenie Nr 1248/2017/2018 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 3 sierpnia 2018 roku w sprawie wysokości opłat za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej, dyplomu ukończenia studiów wyższych, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy
  Pobierz plik / Zarządzenie-1248/2017/2018  
 
Pozostałe zarządzenia:
 • Zarządzenie Nr 1631/2021/2022 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 kwietnia 2022 roku w sprawie warunków pobierania i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne dla studentów
  Pobierz plik/ Zarządzenie-1631.pdf

 • Zarządzenie Nr 1429/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie wzoru oświadczenia o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej
  Pobierz plik/ Zarządzenie-1429.pdf
 

 

 

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >